fulltext

30. 6. Šárka

Zítra: Jaroslava
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Název vyhlášky

Vyvěšeno od

Vyvěšeno do

Nařízení č. 1/2019

04.10.2019

 

OZV 1/2019

16.12.2019  
OZV 2/2019 16.12.2019  
OZV 1/2021 31.12.2021  
OZV 2/2021 31.12.2021  
Příloha OZV 2/2021 31.12.2021  
  • archiv starších (již neplatných) vyhlášek a nařízení obce >>>

Usnesení zastupitelstva obce

Usnesení zasedání ze dne

Vyvěšeno od

Vyvěšeno do

 Usnesení ustavujícího ZO  06.11.2014

 

 Usnesení ZO č. 2  18.12.2014

 

 Usnesení ZO č. 3 27.03.2015

 

 Usnesení ZO č. 4 01.07.2015

 

Usnesení ZO č. 5 24.09.2015

 

Usnesení ZO č. 6 22.12.2015

 

Usnesení ZO č. 7 25.03.2016

 

Usnesení ZO č.8 28.06.2016

 

Usnesení ZO č. 9 21.07.2016

 

Usnesení ZO č. 10 7.10.2016

 

Usnesení ZO č. 11 21.12.2016

 

Usnesení ZO č. 12 30.03.2017

 

Usnesení ZO č. 13  28.06.2017

 

Usnesení ZO č. 14 29.09.2017

 

Usnesení ZO č. 15 19.12.2017

 

Usnesení ZO č. 16 22.03.2018  
Usnesení ZO č. 17  2.07.2018

 

Usnesení ZO č. 18 1.10.2018  
Usnesení ustavujícího ZO 5.11.2018  
Usnesení ZO č. 2 20.12.2018  
Usnesení ZO č. 3 29.03.2019  
Usnesení ZO č. 4 24.06.2019

 

Usnesení ZO č.5 26.09.2019

 

Usnesení ZO č.6 20.12.2019  
Usnesení ZO č.7 04.05.2020  
Usnesení ZO č.8 01.07.2020  
Usnesení ZO č.9 25.09.2020

 

Usnesení ZO č.10 23.12.2020  
Usnesení ZO č.11 6.04.2021  
Usnesení ZO č. 12 7.07.2021  
Usnesení ZO č. 13 4.10.2021  

Jednací řád Zastupitelstva obce Záříčí  >>>

  • archiv zápisů a usnesení ZO >>>

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Strategický plán rozvoje sportu v Záříčí do roku 2023